Ballara

Ballarà

New image. New life.

Redisseny global de la marca de pastisseria industrial Ballarà. Sintetització del seu anterior logotip i creació d’un nou llenguatge tipogràfic i fotogràfic per a la nova comunicació. Nous packs, nou web, nova imatge.

Rediseño global de la marca de pastelería industrial Ballarà. Síntesis de su anterior logotipo y creación de un nuevo lenguaje tipográfico y fotográfico para la nueva comunicación. Nuevos packs, nueva web, nueva imagen.

Global redesign of the Ballarà industrial pastry brand. Synthesizing of the ageing logotype and creation of a new typographic and photographic language for the new communication. New packs, new webpage, new brand image.

America Packaging

A BIG FAMILY

Europe Packaging

A BIG FAMILY

WWW

WWW

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!