Costo Rico

Costo Rico

CD Colorin Colorao

Imatge pel disc “Colorín Colorado” del grup de música Costo Rico. El títol és una clara referència a l’expressió emprada al final dels contes, per tant es crea un punt i final fet de molts papers, de molts contes, de molts colors, de moltes històries, de moltes cançons…
Per la part interna es generen els números de les cançons també amb papers.

Imagen para el disco “Colorín Colorado” del grupo de música Costo Rico. El título es una clara referencia a la expresión utilizada en el final de los cuentos, por tanto se crea un punto y final hecho de muchos papeles, de muchos cuentos, de muchos colores, de muchas historias, de muchas canciones…
Para la parte interna se generan unos números de las canciones también con papeles.

Branding for the Costo Rico music band CD “Colorín Colorado”. The title is a reference to the expression used at the end of tales, so we create an ending made out of lots of papers, many tales, many colours, many songs…
For the inner side we generate the song numbers also with sheets of paper.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!