Núvols Prims

Núvols Prims

Sms Book

Un dels projectes més personals de GratStudio.

Una idea de llibre; un futur. Escrit a 4 mans, a 2 temps i a 2 mons. Es tracta d’una història de ficció, una novel·la negra escrita per mon pare durant la seva lluita contra el càncer.

No és que l’escrivís ell, sinó que està construida a través dels SMS que enviava per explicar, des de quin tractament li estaven fent fins a quina hora el podiem passar a buscar. Va crear una història amb personatges i enemics ficticis per a intentar superar la realitat que el va acabar destruint.

És per això que aquest llibre pren sentit per seguir la seva història i fer així que no mori mai.

El disseny de la portada està inspirat en la clàssica col·lecció de novel·la negra “Cua de Palla” fundada per Manuel de Pedrolo, que el meu pare en tenia tota la col·lecció sencera. La il·lustració de la portada està feta a partir d’una cèl·lula cancerígena, mantenint el codi gràfic de la col·lecció. Enquadernació manual.

Uno de los proyectos mas personales de GratStudio.

Una idea de libro; un futuro. Escrito a 4 manos, a 2 tiempos y en 2 mundos. Se trata de una história de ficción, una novela negra escrita por mi padre durante su lucha contra el cáncer. 

No es que el la escribiese, siní que esta construida a través de los SMS que mandaba para explicar, desde cual era el tratamiento que le estaban haciendo, hasta a que hora lo podíamos pasar a buscar. Creó una historia con unos personajes y enemigos ficticios para intentar superar la realidad que al final lo acabó destruyendo. 

Es por eso que este libro cobra sentido para seguir su historia y de este modo hacer que no muera nunca. 

El diseño de la portada está inspirado en la clásica colección de novela negra “Cua de Palla” fundada por Manuel de Pedrolo, de la cual mi padre tenía toda la colección. La ilustración de la portada está hecha a partir de una célula cancerígena, manteniendo el código gráfico de la colección. Encuadernación manual.

One of the most personal projects of GratStudio.

An idea of a book; a future. Written by 4 hands, at 2 times and in 2 worlds. It is a fiction story, a black novel written by my father during his fight against cancer.

It is not that he wrote it, it is built from all the sms messages he was sending to tell about the treatment he was undergoing, to the picking up time at the hospital. He created a story with characters and fictitious enemies in order to be able to overcome the reality that ended up destroying him.

This is the reason why this book makes sense to follow his story and to not to let it die.

The cover design is inspired by the classic black novel collection “Cua de Palla”, founded by Manuel de Pedrolo, of which my father had the entire collection. The cover illustration is made from a cancer cell, keeping the graphic code of the collection. Handmade binding.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!