Ontranslation

Ontranslation

No es lo mismo

Realització de la serie de microvideos “No es lo mismo”, on s’explica en clau d’humor, tots els serveis que ofereix l’empresa d’assessorament lingüístic Ontranslation. Creació del concepte de la campanya, de les frases, dels personatges i de les animacions. Projecte realitzat amb Vellut.

Creación de la serie de micro-videos “No es lo mismo”, donde se explica, en clave de humor, todos los servicios que ofrece la empresa de asesoramiento lingüístico Ontranslation. Creación del concepto de la campaña, de las frases, de los personajes y de las animaciones. Proyecto realizado con Vellut.

Production of the microvideos series “No es lo mismo”( it’s not the same), where they humorously show the services offered by the linguistic advisory company Ontranslation. Creation of the campaign concept, the dialogs, the characters, and the animations. Project carried out with Vellut.

CALENDAR

2013

Disseny de calendari de sobretaula, jugant amb la traducció literal de frases fetes, es mostra el gran ventall d’idiomes amb els que treballa l’empresa. Projecte realitzat amb Vellut.

Diseño de calendario de sobremesa, jugando con la traducción literal de frases hechas, se muestra el gran abanico de idiomas con los que trabaja la empresa. Proyecto realizado con Vellut.

Design of a small desk calendar. We show the wide range of languages the company uses by playing with the literal translation of set phrases. Project carried out with Vellut.

MONSTRANSLATORS

Facbook Contest

“Christmas” que va més enllà de la simple postal. S’envien 4 personatges automontables, fent referència als 3 reis i al Pare Noel, perquè la gent participi en un concurs, tot creant escenaris i personatges originals i enviant les fotos amb #montranslators.

“Chirstmas” que va más allá de la simple postal. Se envían 4 personajes automontables, haciendo referencia a los 3 reyes y a Papá Noel, para que la gente participe en un concurso, creando escenarios y personajes originales y enviando las fotos con el #montranslators.

Christmas cards going further than an everyday one. We send 4 self assembly characters, making reference to the Three Kings and Father Christmas, encouraging people to participate in a competition. They have to create scenarios and original characters to then send the pictures to #montranslators.

Un èxit de participació.

Un éxito de participación.

Successful participation

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!